Błędne Skały to labirynt szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej wysokości. Powstałe bloki skalne Błędnych Skał tworzą kilkusetmetrową trasę turystyczną o niesamowitym uroku. Miejscami trzeba dosłownie przeciskać się pomiędzy wąskimi szczelinami skalnymi. Wysokość korytarzy waha się w granicach 6-8 m, szerokość jest różna - miejscami wynosi tylko kilkadziesiąt centymetrów.

Poniżej prezentujemy najpiękniejsze zdjęcia wykonane podczas pleneru Sudeckie fotowarsztaty na Końcu Świata w Górach Stołowych.