Drewniane cerkwie, malowniczo wtopione w bieszczadzki krajobraz to jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych symboli regionu, zapewne tuż po połoninach. Cerkwie bojkowskie, które bezpośrednio po wojnie znalazły się w granicach Polski, uległy niemal całkowitej zagładzie. Te, które możemy dziś oglądać, odziedziczyliśmy po Związku Radzieckim w 1951 roku, cztery lata po wysiedleńczej Akcji Wisła, kiedy to nastąpiła wymiana przygranicznych terenów między Polską a ZSRR.

Poniżej prezentujemy najpiękniejsze zdjęcia wykonane podczas pleneru Szlakiem cerkwi w Bieszczadach.